Công văn về việc Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn làm xét nghiệm COVID-19

|
Số ký hiệu:
Cv 1043/BTV
Ngày ban hành:
14/02/2020
Trích yếu:
Công văn về việc Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn làm xét nghiệm COVID-19
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác