Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2020

|
Số ký hiệu:
KH 237/KH-BTV
Ngày ban hành:
18/02/2020
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2020
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác