Sao y bản chính Hướng dẫn số 41 ngày 24/3/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội "Một số vấn đề về thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã"

|
Số ký hiệu:
SY 17/SY-BTV
Ngày ban hành:
06/04/2020
Trích yếu:
Sao y bản chính Hướng dẫn số 41 ngày 24/3/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội "Một số vấn đề về thực hiện sắp xếp tổ chức Hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã"
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác