Sao y bản chính Hướng dẫn số 39/HD-BCH ngày 31/12/2019 của BCH TW Hội về sửa đổi bổ sung một số quy định thực hiện Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

|
Số ký hiệu:
SY 16/SY-BTV
Ngày ban hành:
12/02/2020
Trích yếu:
Sao y bản chính Hướng dẫn số 39/HD-BCH ngày 31/12/2019 của BCH TW Hội về sửa đổi bổ sung một số quy định thực hiện Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác