Vừa qua, tại Hội trường UBND, Hội LHPN phường Cam Lộc (thành phố Cam Ranh) phối hợp cùng TTHT cộng đồng và Ban chỉ đạo Đề án 938 tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em năm 2019.

     Vào ngày 22/3/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng về xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp. Tham gia lớp Tập huấn có 50 chị là cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, cấp cơ sở và hội viên tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2018, năm 2019.