VCNet là mạng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel xây dựng. Đây là mạng xã hội chia sẻ, trao đổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác tư tưởng, phổ biến những thông tin tích cực trong xã hội, những thông tin định hướng và thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; phản bác các thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi sáng cho dân tộc đi tới trong mọi hoàn cảnh. Qua Di chúc chúng ta học được ý chí, niềm tin, tình cảm, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng với cách mạng; học được cách để xây dựng Đảng xứng đáng là Đảng cầm quyền; hiểu cần phải làm gì để xây dựng chủ nghĩa xã hội khi Việt Nam thống nhất. Và xuyên suốt Di chúc là tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, phát triển phong trào cách mạng của một trí tuệ lớn, một tâm hồn lộng gió thời đại, một trái tim tha thiết yêu đời, yêu người trọn vẹn.

Sáng 9-6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn ra Lễ ra quân toàn quốc Phong trào Chống rác thải nhựa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.