Ngày 23-10, Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.