Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn quan tâm triển khai sâu rộng. Từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã chủ động hơn trong hoạt động phát triển kinh tế, từ đó thoát nghèo bền vững.