Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn quan tâm triển khai sâu rộng. Từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã chủ động hơn trong hoạt động phát triển kinh tế, từ đó thoát nghèo bền vững.

Tiếp nối việc bình chọn các video dự án vào vòng thi Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức  bình chọn cho 15 video clip chất lượng Tốt của các dự án khởi nghiệp của Phụ nữ khuyết tật trong khuôn khổ cuộc thi Phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp năm 2020.

Thời gian bình chọn từ từ 00:00 ngày 15/9/2020 đến 23:59 ngày 29/9/2020.