Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội, phong trào phụ nữ năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chị Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nổi bật, ấn tượng thể hiện rõ sự tập trung, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội LHPN các cấp trong một năm qua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” và tặng Bằng khen cho 20 tập thể xuất sắc, 3 cá nhân “Phụ nữ tiêu biểu” cấp huyện và cơ sở.