Ngày 22/9/2020, tại thành phố Nha Trang, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Nghề công tác xã hội cho 50 chị là tuyên truyền viên 27 xã, phường của Hội thuộc thành phố Nha Trang

Sáng ngày 23/9/2020, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông về công tác trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế cho 150 là tuyên truyền viên, chi hội trưởng, hội viên phụ nữ 27 xã, phường của Hội thuộc thành phố Nha Trang
Từ ngày 25 - 26/8/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên cho 150 cán bộ Hội chuyên trách trong toàn tỉnh

Sáng ngày 12/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Vĩnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh năm 2020” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc cùng Ban Chấp hành và chi hội trưởng chi hội phụ nữ cơ sở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, Hội LHPN tỉnh phối hợp Trường Chính trị mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho các chị cán bộ Hội chuyên trách, Phó Chủ tịch cơ sở Hội trong toàn tỉnh từ ngày 03-07/8/2020.
Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn công tác phòng chống mua bán người năm 2020 cho hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ tại các huyện Vạn Ninh, huyện Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh.