Sáng ngày 27/5/2022, tại thành phố Nha Trang, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

      1. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027 được long trọng tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Sau 3 ngày làm việc tích cực, với ý thức trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
       Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra trong bối cảnh hội viên, phụ nữ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2030. Trong bối cảnh thế giới và đất nước đang đứng trước những biến chuyển khó lường của đại dịch covid - 19, tình hình chính trị thế giới phức tạp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư kéo theo những tác động ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống. Sự phát triển của phụ nữ và hoạt động Hội đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi tổ chức Hội phải đẩy mạnh hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.
         Với chủ đề: "Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII; thảo luận kỹ, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII; thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương khi hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tại hội nghị tập huấn trực tuyến cho Hội LHPN 63 tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc Ban Phụ nữ Quân đội, Hội Phụ nữ Công an sáng nay, 26/8/2021.