Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương" do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, với tinh thần lá lành đùm lá rách.