Sáng 03-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Lộc (Cam Ranh) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa chọn tổ đại hội điểm cấp cơ sở.