Ngày 26/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Liên Sang - huyện Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham gia của 60 đại biểu, đại diện cho hơn 400 hội viên phụ nữ toàn xã. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh lựa chọn tổ chức làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Sáng ngày 12/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Vĩnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh năm 2020” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc cùng Ban Chấp hành và chi hội trưởng chi hội phụ nữ cơ sở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Sáng ngày 11/8, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh  tổ chức mở lớp truyền thông giáo dục cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2020 cho 90 chị là cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.

  • 1
  • 2
  • Trang 1/2