Tấm gương sáng làm kinh tế giỏi tiêu biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số Raglai, đó là chị Thị Huyền, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, nhiệt tình tham gia công tác hội và đặc biệt hơn chị là người thật sự có uy tín tại địa phương.