Chào mừng Kỷ niệm 100 năm thành lập Nha Trang

Chim trời vòi või
Để rơi cánh mỏng theo ngày

Bùi Giáng