Làm việc hết mình vì lợi ích cộng đồng, đi sâu đi sát trong từng hoạt động tại địa phương là cách chị Nguyễn Thị Ngọc Cúc (sinh năm 1963) - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh học và làm theo Bác để thực hiện công tác trong suốt 22 năm qua.