Không chỉ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng nhờ sản xuất lưới, bà Lê Thị Hiếu (sinh năm 1975, trú thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) còn giải quyết việc làm cho 30 lao động địa phương.