Những năm gần đây, Vạn Ninh được xem là địa phương có nhiều nổi bật trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Với xuất phát điểm là những mô hình, những tổ hợp tác, Hội đã góp phần tạo việc làm, giải quyết phần nào gánh nặng cuộc sống của các chị em phụ nữ.